Tel. : +36-70-935-6039 / Email : info@transzformator.info facebook

Trafó és trafó karbantartás

A transzformátor és a trafóház karbantartása megelőzi a műszaki meghibásodásokat és a életveszélyes baleseteket.

Ha történik bármilyen baleset akkor Ön mentesül a felelősségre vonás alól mert mindent megtett a megelőzés érdekében.

A következő karbantartási lépéseket végezzük el:

A transzformátor karbantartása előtt a transzformátort teljes mértékben le kell kapcsolni a hálózatról.
A mérés előtt a transzformátorról az összes kábelt le kell kötni. A mérés 5000V-al történik.
A transzformátor megterhelése, termikus ellenőrzése,
hőkamerás képek videók kiértékelése, lehetséges hibák keresése
Kábelek, csatlakozások hőkamerás vizsgálata
Trafó védelmek megfelelő működésének ellenőrzése (jelzés és kioldás)
Üzemi körülmények vizsgálata:
– Külső hőmérséklet
– Trafóház hőmérséklete
– Párásság, nedvesség
– Porosság
– zajosság
– Szervizelhetőség
– Érintésvédelem
– Kezelhetőség
– Túlmelegedési, túlterhelési problémák
– Kábelvastagságok
– Kábel szigetelések ellenőrzése
– Biztosítékok állapota, működőképessége, megfelelőssége
– Feszültség nagyságok mérése különböző terheléseknél
– Védőföldelés állapota
– Földelési ellenállás mérése
– Hűtés állapota, ventilátorok ellenőrzése
Középfesz berendezés kikapcsolása, beföldelése
Középfesz berendezés tisztítása, működőképességének ellenőrzése, próba kapcsolások, gáz ellenőrzése, beállítások ellenőrzése
Termikus vizsgálatnál felfedett hibás csatlakozások cseréje
Transzformátor primer, szekunder oldal kikötése
Transzformátor megtisztítása tisztító folyadékkal, portalanítása nagynyomású levegővel,
Csatlakozások tisztítása
A fokozatkapcsoló megcsapolások tisztítása
Transzformátor elektronikus bemérése, szigetelés ellenállás mérés, stb
Ha olajos trafó, akkor Olajszint ellenőrzés, Olaj minőségének ellenőrzése, olaj bevizsgálása laborban, Olaj pótlása ha szükséges
Hőmérők, termisztorok, kapcsolóberendezések ellenőrzése
Hűtőventilátorok felülvizsgálata, kapcsolási szintek, csapágy állapot, elszívás minősége, hűtőventilátorok tisztítása
Transzformátor egészét sérülés vagy korrózió szempontjából megvizsgáljuk és a hibákat kezeljük

Érintésvédelmi vizsgálatot is tudunk végezni.
A karbantartást évente legalább egy alkalommal el kell végezni és a karbantartásról naplót szükséges vezetni.

Vonatkozó törvények, rendeletek és nemzeti szabványok:

Törvények:
• 1993.évi XCIII. Törvény a munkavédelemről,
• 1995.évi LIII. Törvény a környezet védelméről,
• 1996.évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Rendeletek:
• 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
• 8/1984.(XII.27.) IpM rendelet „egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről”
• 290/2007.(X.31) építőipari tevékenységről,építési naplóról, kivitelezési dokumentáció tartalmáról. ” 16§ (4) (c) pontja: épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha az építmény 7KW-nál nagyobb az építmény elektromos felvétele.

Hatályos nemzeti szabványok:
• MSZ 2364 Szabvány sorozat. Épületek villamos berendezések létesítése
• MSZ 4851/1-5 Érintésvédelmi felülvizsgálatok mérése.
• MSZ 1585:2012 villamos berendezések üzemeltetése.
• MSZ 1:2002: szabványos villamos feszültségek.
• MSZ HD 193 S2:1999: feszültség sávok épületek villamos berendezéseihez.
• MSZ EN 60617 sorozat: villamos rajz jelek.
• MSZ 09-00.0287:1986+1M:1997: 3-400KV-os berendezések túlfeszültség védelme.
• MSZ 15688:2009. villamos energiafejlesztő, átalakító és elosztó berendezések tűzvédelme.
• MSZ EN 60269 sorozat: kisfeszültségű biztosítékok.
• MSZ EN 60898-1:2004: megszakítók váltakozó áramú működésére.
• MSZ EN 60947 sorozat: kisfeszültségű kapcsoló és vezérlő készülékek.
• MSZ 2364-520:2002 Kábel- és vezetékrendszerek
• MSZ 2364-523:2002 A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai
• MSZ 2364-537:2002 Kapcsoló-és vezérlőkészülékek
• MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonság. Áramütés elleni védelem.
• MSZ HD 60364-5-51:2007. Villamos szerkezetek kiválasztása
• MSZ 13207:2000 0,6/1kV névleges feszültségű erősáramú kábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége


Itt van pár kép az egyik legutolsó karbantartásunkról: